Adatvédelmi nyilatkozat

   

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő
    • neve: Szigethi Balázs egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
    • székhelye: 9437 Hegykő, Halastó utca 1.
    • levelezési címe: 9437 Hegykő, Halastó utca 1.
    • elektronikus elérhetősége (e-mail címe): info@fertotekergo.hu
    • telefonszáma: +36-30/266-68-96
    • honlapjának címe: http://www.fertotekergo.hu
    • nyilvántartási száma: 43924680
    • adószáma: 67180697128
   

2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.
   

3. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, ÉS AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

   
A.) HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
    a) A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja


Kezelt személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
A Hírlevélre feliratkozó (érintett) neve, e-mail címe Az Adatkezelő szolgáltatása igénybevételének előmozdítása, tevékenységének népszerűsítése céljából közvetlen üzletszerzési célú reklám (hírlevél) küldése A hírlevélre feliratkozó (érintett) hozzájárulása [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és a 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a
Feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
Feliratkozáskori IP cím Technikai művelet végrehajtása

    b) A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő és munkatársai (alkalmazottai)
    c) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevélszolgálttással kapcsolatban megadott személyes adatait az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulása visszavonásáig tároljuk, a hozzájárulás visszavonása esetén töröljük. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását az info@fertotekergo.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton, a 9437 Hegykő, Halastó utca 1. címre küldött levél útján bármikor visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
    d) A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: tájékoztatjuk, hogy amennyiben hírlevelet szeretne kapni, ahhoz a fentiekben megjelölt személyes adatainak megadása szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
   
B.) HONLAPON TALÁLHATÓ KAPCSOLATI ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
    a) A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Kezelt személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
Az Adatkezelővel a kapcsolatot felvevő (érintett) neve, e-mail címe, (kérés tartalma) üzenet szövege

A feltett kérdések megválaszolása, a kért tájékoztatás nyújtása és kapcsolattartásAz Adatkezelővel a kapcsolatot felvevő (érintett) hozzájárulása [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]
A kapcsolatfelvétel időpontjaTechnikai művelet végrehajtása
Az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő IP címeTechnikai művelet végrehajtása
    a) A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő és munkatársai (alkalmazottai)
    b) A személyes adatok tárolásának időtartama: a honlapon található kapcsolati űrlap kitöltésével összefüggésben megadott személyes adatait az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig tároljuk, a hozzájárulás visszavonása esetén töröljük. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását az info@fertotekergo.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton, a 9437 Hegykő, Halastó utca 1. címre küldött levél útján bármikor visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
    c) A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Adatkezelővel fel szeretné venni a kapcsolatot, kérdésére választ, tájékoztatást szeretne kapni, ahhoz a fentiekben megjelölt személyes adatainak megadása szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk Önnel a kapcsolatot felvenni, illetve nem tudjuk a feltett kérdését megválaszolni, a kért tájékoztatást megadni.
 
C.) AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL SZERVEZETT TÚRÁRA, RENDEZVÉNYRE TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
    a) A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Kezelt személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
A regisztráló (érintett) neve, címe, születési dátuma, e-mail címe, telefonszáma, pólómérete, túra neve, a regisztráció időpontja, a regisztráló IP címeA regisztráló azonosítása, a szerződéskötéshez szükséges intézkedések megtétele (pl.: a fizetési adatokat tartalmazó, visszaigazoló és tájékoztató e-mail küldése), szerződéskötésSzerződés teljesítése [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

    b) A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő és munkatársai (alkalmazottai)
    c) A személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő által szervezett túrára, rendezvényre történő regisztrációval összefüggésben megadott személyes adatokat a túra, rendezvény napját követő napon haladéktalanul töröljük, ha a regisztráló és az Adatkezelő között nem jön létre szerződés (vagyis a regisztrációs díj legkésőbb a túra, rendezvény napját megelőző utolsó banki napon nem kerül jóváírásra az Adatkezelő bankszámlaszámán és az legkésőbb a túra, rendezvény napján a túra helyszínén sem kerül kiegyenlítésre). Amennyiben Ön és az Adatkezelő között a túra, rendezvény tekintetében szerződés jön létre, a fentiekben megadott személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztató D) pontjában foglaltaknak megfelelően kezeljük.
    d) A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Adatkezelő által szervezett túrára, rendezvényre regisztrálni kíván, ahhoz a fentiekben megjelölt személyes adatainak megadása szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy regisztrációját nem tudja részünkre elküldeni, a túrára, rendezvényre nem tud regisztrálni, így azon nem tud részt venni A fentiekben felsorolt személyes adatainak megadása a szerződéskötés előfeltétele azzal, hogy a szerződés az Adatkezelővel a regisztrációs díjnak az Adatkezelő bankszámlaszámán történő jóváírása vagy az Adatkezelő részére készpénzben történő megfizetése napján jön létre.
   
D.) AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL SZERVEZETT TURÁVAL, RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ESETÉN, A SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
    a) A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Kezelt személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
A szerződő (érintett) neve, címe, születési dátuma, e-mail címe, telefonszáma, pólómérete, túra neve, rajtszáma, regisztrációs díj banki utalással történő teljesítése esetén a szerződő (érintett) bankszámlaszáma, a regisztráció időpontja, a regisztráló IP címeA szerződő azonosítása, szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás és tájékoztatás, számla kiállítása, szerződéstől elállás esetén a regisztrációs díj esetleges visszafizetése, számla kiállítása
Szerződés teljesítése [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]
A szerződés megszűnését (teljesítését) követően az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pontja, nevezetesen az Adatkezelővel szemben indított esetleges igényérvényesítési eljárásokban jogi érdekeinek védelme, az igényre vonatkozó álláspontjának kialakítása, álláspontjának bizonyítékokkal történő alátámasztása ], számla kiállítása tekintetében pedig jogi kötelezettség teljesítése [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése]

    b) A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő és munkatársai (alkalmazottai és megbízottai)
    c) A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatkezelő által szervezett túrával, rendezvénnyel kapcsolatos szerződés létrejötte esetén a szerződéssel összefüggésben megadott személyes adatokat a szerződés megszűnésétől számított 8 évig tároljuk (tekintettel a Ptk. szerinti elévülési időre és jellegére, továbbá figyelembe véve, hogy a számviteli bizonylatokat számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig) tároljuk.
    d) A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: tájékoztatjuk, hogy a fentiekben felsorolt személyes adatainak megadása a szerződéskötés előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy Önnel nem tudunk szerződni.
   
E.) AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL SZERVEZETT TÚRÁN, RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS
    a) A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Kezelt személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
Az érintett hang-és képmása (fénykép-és videófelvétel), az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatokAz Adatkezelő tevékenységének nyilvánosság elé tárása, bemutatása, népszerűsítése, az Adatkezelő által szervezett rendezvények, túrák dokumentálása, azokról megfelelő multimédiás tartalom (összefoglaló filmek/videók/reklámanyagok) előállítása és nyilvánosság elé tárása

Nem egyedi ábrázolás (tömegfelvétel) esetén az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése, nevezetesen az túra, rendezvény dokumentálása, az Adatkezelő tevékenyésgének jövőbeli népszerűsítése, ezáltal a látogatottság növelés]


Egyedi ábrázolás esetén az érintett hozzájárulása [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]


    b) A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényeken/túrákon készített fénykép-és videófelvételeket közösségi oldalakon, a honlapján és a sajtóban, valamint a marketingtevékenysége során közzéteszi.
    c) A személyes adatok tárolásának időtartama: nem egyedi ábrázolás esetén a fénykép-és hangfelvételek, illetve az azok felhasználásával készült multimédiás tartalom (összefoglaló filmek/videók/reklámanyagok) korlátlan ideig kerülnek tárolásra, míg egyedi ábrázolás esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását az info@fertotekergo.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton, a 9437 Hegykő, Halastó utca 1. címre küldött levél útján bármikor visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
    d) A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, túrákon történő részvételével tudomásul veszi, hogy rendezvényen, túrán kép-és hangfelvételek készülnek. Az Adatkezelő az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak Önről felvételt (egyedi ábrázolás), azonban a Ön adott esetben megjelenhet a felvételeken. Az Adatkezelő a rendezvényen résztvevők tájékoztatása érdekében jól látható helyen felvétel készítésére vonatkozó figyelmeztető jelzéseket helyez ki. Amennyiben Ön nem kíván a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák látószögéről a túra, rendezvény szervezőitől tájékoztatást kérhet, illetve a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, az Önről készült felvétel törlését kérheti. Az Adatkezelő a tiltakozás érvényesítéséhez megtesz minden tőle telhetőt, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeket visszavonja, törölje azonban az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az Adatkezelőt.
   
F.) AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL SZERVEZETT CSAPATÉPÍTŐ TÚRÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
    a) A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Kezelt személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
Szerződő neve és címe, részvételi díj banki utalással történő teljesítése esetén a szerződő bankszámlaszáma, a kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma (ha személye eltér a szerződőtől), a csapatépítő túrán részvevők létszáma és neveA szerződő azonosítása, szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás és tájékoztatás, számla kiállítása, szerződéstől elállás esetén a részvételi díj esetleges visszafizetése, számla kiállítása

Szerződés teljesítése [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

A szerződés megszűnését (teljesítését) követően az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pontja, nevezetesen az Adatkezelővel szemben indított esetleges igényérvényesítési eljárásokban jogi érdekeinek védelme, az igényre vonatkozó álláspontjának kialakítása, álláspontjának bizonyítékokkal történő alátámasztása ], számla kiállítása tekintetében pedig jogi kötelezettség teljesítése [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése]


    b) A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényeken/túrákon készített fénykép-és videófelvételeket elektronikus felületeken (facebook, weboldal) elektronikusan, valamint papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi.
    c) A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatkezelő által szervezett csapatépítő túrával kapcsolatos szerződés létrejötte esetén a szerződéssel összefüggésben megadott személyes adatokat a szerződés megszűnésétől számított 8 évig tároljuk (tekintettel a Ptk. szerinti elévülési időre és jellegére, továbbá figyelembe véve, hogy a számviteli bizonylatokat számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig) tároljuk.
    e) A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: tájékoztatjuk, hogy a fentiekben felsorolt személyes adatainak megadása a csapatépítő túra tekintetében a szerződéskötés előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy Önnel nem tudjuk a kapcsolatot felvenni, Önnel nem tudunk szerződni.
    f) Személyes adatok forrása: amennyiben az Ön személye szerződőként vagy a csapatépítő túrán résztvevőként nem azonos a kapcsolattartóval, akkor az Ön személyes adatait a kapcsolattartótól kaptuk meg.
   
G.) AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALÁNAK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. cookie-kat - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat - tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi az Adatkezelő weboldalánakk látogatottságát, segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök, azon belül a Beállítások, azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies
   
4. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETT, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
        4.1. Az Adatkezelő webtárhely szolgáltatója:

Név: Feki Webstudio Kft.
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u.44.
E-mail: info@fekiwebstudio.hu

        4.2. Az Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez a The Rocket Science Group (a továbbiakban: ”Szolgáltató”) MailChimp nevű szolgáltatását használja. A Szolgáltató az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság, melynek pontos adatai a következők:

The Rocket Science Group, LLC.
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

A Szolgáltató regisztrált tagja az EU-USA adatvédelmi pajzsnak (Privacy Shield), melynek következtében a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására – a védelmi szint megfelelőségének biztosítása okán – sor kerülhet. A Szolgáltató Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál történt regisztrációja az alábbi linken tekinthető meg, ellenőrizhető: https://www.privacyshield.gov/list

A MailChimp a kiküldött levelekbe és az azokban található linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az email-ek állapotát, azt hogy mely linkekre kattintottak rá. Ezekből az információkból kinyerhető, hogy sikeres volt-e az email-ek kézbesítése és megnyitása, illetve a Felhasználó használati szokása is megismerhető.

A teljeskörű tájékoztatás érdekében mindezek mellett az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításokkal kapcsolatos jogi bizonytalanságokra, amelyekkel összefüggésben részletesebb információt a NAIH közleménye tartalmaz, amely ezen a linken érhető el. http://www.naih.hu/files/2015-10-06-Kozlemeny---Safe-harbor.pdf

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat.
        4.3. Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényeken, túrákon a fénykép – és videófelvételek elkészítésével fotóst és/vagy videóst bíz meg, aki az adatkezelésben adatfeldolgozóként vesz részt.
   
5. ÉRINTETTI JOGOK
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (a hozzáférés joga), azok helyesbítését (a helyesbítéshez való jog), törlését (a törléshez/az elfeledtetéshez való jog) vagy kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog), és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen (a tiltakozáshoz való jog). Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog (az adathordozhatósághoz való jog).
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását az info@fertotekergo.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton, a 9437 Hegykő, Halastó utca 1. címre küldött levél útján bármikor visszavonhatja.

        5.1. A hozzáférés joga (GDPR Rendelet 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog gyakorlásának részeként az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére az érintett rendelkezésére bocsátja, kivéve, ha a kérelem teljesítése hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait. Abban az esetben, ha az érintett ezen tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a további példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 200,- Ft-ot számol fel. Amennyiben az érintett elektronikus úton terjeszti elő kérelmét és ellenkező érintetti kérés sem történik, az Adatkezelő a kért információkat .pdf formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére.
Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a GDPR Rendelet 15. cikke tartalmazza.

        5.2. A helyesbítéshez való jog (GDPR Rendelet 16. cikk)
Ha az Adatkezelő. által kezelt személyes adatok nem pontosak vagy hiányosak, az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy a rá vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését.
Az érintett helyesbítéshez való jogára vonatkozó rendelkezéseket a GDPR Rendelet 16. cikke tartalmazza.
Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket a helyesbítésről, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalanul nagy erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
 
      5.3. A törléshez való jog/„az elfeledtetéshez való jog” (GDPR Rendelet 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
    a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
    b) ) az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
    c) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához; vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekérdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
    d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
    e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
    f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
    a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
    b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
    c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
    d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
    e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a GDPR Rendelet 17. cikke tartalmazza.
Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat törlését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket a törlésről, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalanul nagy erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

        5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR Rendelet 18. cikk)
Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az Adatkezelő az ilyen személyes adatokat csak tárolhatja, de egyéb módon nem kezelheti őket. Ez alól kivételt jelent az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből történő adatkezelés.
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
    a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
    b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
    d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához; vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekérdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakozott; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az adatkezelés korlátozásához való jogra vonatkozó szabályokat a GDPR Rendelet 18. cikke tartalmazza.
Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés-korlátozást követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket az adatkezelés-korlátozásról, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalanul nagy erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
 
      5.5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR Rendelet 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
    a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
    b) az adatkezelés automatizált módon történik.
E jog gyakorlása keretében az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot/„az elfeledtetéshez való jogot”. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat .pdf formátumban bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.
Az adathordozhatósághoz való jogra vonatkozó részletes szabályokat a GDPR Rendelet 20. cikke tartalmazza.

        5.6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR Rendelet 21. cikk)
Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához; vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekérdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakozhat, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. Ezen szabály alól kivételt jelent, tehát az Adatkezelő jogosult a személyes adatokat tovább kezelni, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy
    • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
    • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
Az érintett a személyes adatainak a közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat, ideértve a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást is. Ebben az esetben, az adatkezelő ebből a célból nem kezelheti tovább a személyes adatokat.
Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A tiltakozáshoz való jogra vonatkozó szabályokat a GDPR Rendelet 21. cikke tartalmazza.

Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos közös szabályok
Az érintett az őt megillető jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét írásban, postai úton az Adatkezelőnek a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt levelezési címére (9437 Hegykő, Halastó utca 1.) vagy elektronikus úton az Adatkezelőnek a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt elektronikus elérhetőségére (info@fertotekergo.hu) küldheti meg. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az Adatkezelő a tájékoztatást elektronikus adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
   
6. PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG, JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
Kérjük az érintetteket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:
    • Honlap: http://naih.hu/
    • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
    • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
    • Telefon: +36-1-391-1400
    • Fax: +36-1-391-1410
    • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
    
Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat.